पान:हिंदुस्थानचा साधनरूप इतिहास.pdf/27

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

। (४) ३५. बंगालमधील त्रिस्ती वस्ती । ३६. लढण्याची दिखाऊ पद्धत । ३७. औरंगजेबाच्या राज्यांतील अव्यवस्था ३८. दाराचा स्वभाव .. ३९. दुर्गादासाने औरंगजेबास चकविलें .. ४०. औरंगजेबाकडून आपल्या शिक्षकाची कानउघाडणी ४१. 'मी एकटा चाललों !' ४२. आंब्याचे नामकरण : सुधारस रसनाविलास ४३. बादशाह फरुसियरला जनानखान्यांत पकडलें .. ४४. सय्यद बंधूंची योग्यता । ४५. दिल्ली दरबारांत निजामाची अप्रतिष्ठा ४६. नादीरशाहाची दिल्लीवर स्वारी .. ४७. दिल्लीचे संस्थान जालें आहे १३९ १३९ १४१ १४२ १४३. १४५ १४६ १४७ १४८ १४९ १५० १५१ १५३ भाग ३ रा मराठी अमल १५५ ते २५२ १. सातव्या शतकातील महाराष्ट्राचा उल्लेख २. महाराष्ट्रीयांचा स्वभाव । ३. संतांचा मराठीचा अभिमान .. ४. फादर स्टीफनसनचे मराठीवरील प्रेम ५. शिवकालीन महाराष्ट्राची सीमा .. ६. शिवपूर्वकालीन दुःस्थिति। ७. मोगलांशी टक्कर देणारा शहाजी .. ८. शिवाजीचा जन्म .. ९. भन्हाष्ट राज्य १०. शिवाजीचा फडशा पाडण्याबद्दल अफजलखानास हुकूम ११. शिवाजी-खानाची झटापट १२. किल्ल्यावर वसाहती .. १३. मिठावरील जकात .. १५५ १५८ १५९ १६१ १६३ १६४ १६६ १६९ १७३ १७४ १७६ १७९ १८०