पान:हिंदुस्थानचा साधनरूप इतिहास.pdf/26

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

(३) ९७ ९९ १०० ६. सुलताना रझियाची योग्यता । ७. अलाउद्दिनाचे राज्यव्यवस्थेचे व दारुबंदीचे प्रयोग । ८. महम्मद तघ्लवाचा स्वभाव । ९. फिरोज तघ्लखचे आत्मकथन । १०. दंगेखोर काफर कैद्यांची कत्तल । ११. शिकंदर लोदीचा स्वभाव १२. अहमदशाह बहमनी । १३. विजयनगरचे समाजदर्शन। १४. विजयनगरचे वैभव ..। १५. बाबरच्या आत्मचरित्रांतील तीन प्रसंग १६. हुमायूनचा स्वभाव .. १७. हुमायूनचा वनवास व प्रेमविवाह .. १८. शेरशाहाची शेतक-यांबद्दलची काळजी १९. सुराजगडचे युद्ध .. २०. राणी दुर्गावतीचे बलिदान .. २१. सारा आकारणीत सुधारणा २२. अकबरकालीन आग्याचे वैभव .. २३. ईश्वरपूजनाचा दिवाणखाना । २४. धर्मसभेतील वर्दळीचा वादविवाद .. २५. अकबर व चित्रकार .. २६. अकबर अधार्मिक बनत चालला .. २७. अकबराने केलेले नवीन नियम २८. सोळाव्या शतकांतील समाजस्थिति .. २९. जहांगीरच्या आज्ञा .. ३०. नूरजहानची चार वाघांची शिकार । ३१. जहांगीरच्या दरबारांत चित्रावर पैज ३२. शहाजहानची दिनचर्या ३३. शहाजहानची दक्षता .. ३४. बनअरने काढलेले चित्र : त्रस्त जनता १०१ १०३ १०४ १०६ १०९ ११० १११ ११३ ११४ ११६ ११८ १२० १२१ १२३ १२३ - वारणा ..

:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: : :

१२६ १२८ १२९ १३२ १३२ १३४ १३६ १३७