पान:हिंदुस्थानचा साधनरूप इतिहास.pdf/३९९

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

( ३७२ ) हरिषेण, ४६, ४८ होळकर, मल्हारराव, २१४ हस्तिवर्मा, ४७ होळकर, यशवंतराव, २३८ हटिंग्टन, ३२६ हॅरि व्हर्ट२१७-२१८ हिरण्यगर्भ, ३ हॉलवेल, २६६ हिरोजी फर्जद, १९५ व्हिक्टोरिया, ३१ १३, ३२३, ३३५ , हिवरगांवकर , ३२ ३४२ हिंगणे, महदेवभट, २०६ झ-झ हिदाल, मिझ, ११० ज्ञानदेव, १५९ हुमायून, ११०, १११, ११६ ज्ञानेश्वर, ६६ हयूएनसंग, ५८-६०, ६४-६५, श्री १५८ श्रीकान्हीरदेव (कृष्णदेवराव), ८२ हेस्टिग्ज, वॉरन, २८१, २८५, श्रीखरवेल, ५०-५१ २९०, २९४ श्रीगुप्त, ४८ हैदरअली, २७४ श्रीराम,१२,१६ हैबतराव, उंब्रज, २५९ श्रीकृष्ण, १२, २०, २४, . ६८ होप ऐंट, ३१२ होळकर, अहिल्य।बाई, २३८ श्रीकृष्णराज, ६९-७० होळकर, खंडेराव२१४ ३४३