पान:हिंदुस्थानचा साधनरूप इतिहास.pdf/३९७

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

( ३७० ) लिटन, लॉर्ड, ३२६ रघुनाथराव (राघोबा),२२, २१७, ११८ लीड्स्, २३१-२३२, २७४, २८१ लुखुजी जाधव, १७० रहिमखन, १७८ लेनपुल, १२३, १२९, १३२, रामचंद्रपंत अमांत्य १९२ लेले, काशिनाथ शास्त्री, १२ राजाराम (थोरले) १८१, १९२, लेले, ल. व्यं. ७१ १९६-१९७ लेंगाँस, ३० राज्यवर्धन, ५८-५९, ६३ राज्यश्री, ५७-५९ लॉरेन्स, सुलिव्हन लॉर्ड, २८१ रामाचारी, ३३४ रामदास १२९,१५९, १६४,-१६६ वरूण, १४ रायबहादुर मल, १३६, १३८ वसिष्ठ, १३-१४, ७५ रायभानजी, १८८ वल्लभभाई पटेल, सरदार, ३५९ राल्फ फिच, ११८ रॉबर्टस् पी २६२ राष्ट्रकूट, २२ रिचर्ड बेकर, २७५ रिचर्ड हॅक्युइट, ११८ विसाजी, मरूबक, १७८ रिपन, लॉर्ड ३२६-३२७ रिबेरो फादर, १६२ रीडींग, लॉर्ड, ३५० वुड, सर चासं ३०९, ३२ . वलनर, ७५ रुद्रदामन, ५४-५७ रुद्रदेव, ४७ वेबर, ४५ रेबेल, मेजर, २२७, २३० वेनराज५१ रोडॉल्फ पेदर, १२२ रोजर्स , १२९ बेलिग्टन, लॉर्ड, ३०४ रो. सर टॉमस, १३२-१३३ वैदेहिराजा (शूरपुत्र ), ११ रंगाचारी, १५१ वैद्य, चि. बि., १७ रॉय, राजा राममोहन, २९७ वटसन, २६६ रंगूबाई, ३३१, ३३५ वटसन, ६ । रडसाहब, ३४२ वट्स, २७० व्याघराज४७ लजपतराय, लाला, ३११ व्यास, १६ लक्ष्मण, १३, १६ व्यास, पं. मीठालांल, १७२ व्हिन्सेट, स्मिथ, २२, १६९ वामदेव, १३ वाल्मीकी, १२ विष्णु, १२, ८१ बिष्णुगुप्त, ४७ - २ विल्यम बोल्स्, २७७-२७८ वेलस्ली, लॉर्ड, २९२, ३०७, ३०९ ल