पान:हिंदुस्थानचा साधनरूप इतिहास.pdf/३९०

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

________________

[ तयार करणार श्री. भा. वि. भावे ] अश्वघोष, ४३ अकबर, १०२, १०६, ११०-११, अश्वल, ११ । ११४, ११६-१२७, १४१, • अशोक, २२, ३४, ३८, ५५ २५७, असफखान, ११४-११५,१३२-१३३, अच्युत, ४७,५७ अहमद मुल्ला, ११४ अजितसिंग, १४३ अहमद मौलाना, ११४ अनुसया, १५-१६ अहमद यादगर, १११ । अण्णाजी दत्तो सचिव, १९५ अहमदशहा (बहमनी), १०१,१०३, अफजलखान, १७४, १७६ . ११४। अबदाली (अहमदशहा), २१४,२१७ आ। आगाखान, ना., ३३९ अबदुल करीम, १३४ आझमशाह, १३४ अबदुल रझ्झाक, १०४-१०५ आदिलशाह, १६८ अबदुल सय्यद, १७८ आनाजी पंत, १९५ अबदुल्ल, ११६ आनंद कौसल्यायन, २४, २८ अबुताले बहुसेनी, ९९ आनंद रंगा पिलै, १५१ । अबुल फजल, ११६, १२० आनंदीबाई, २२५ । अमोघ वर्ष (दुसरा), ६८-६९ बाजी वाड, २०२ अयामल, १३४ । आब्बासखान, १११ अरविंद घोष, ३४२ आर्त भाग, ११ । अरुणी, उद्दालक ११ आरू, राणू रावजी, ३१५ अर्जुन, २०-२१, ६८, ३४३ आलेक्झांडर (पोप ६ वा), २५३ अर्थपति, ५७ आवळसकर, शां. वि. १९८ अल-उत्बी, ८६, ८८ आंग्रे, कान्होजी, २०१-२०३ अल्-बिरूनी, ७६-७७, ७९ आंग्रे, तुळाजी, २१६ अल-तमश, ९० ऑगस्टस, ३१ अलाउद्दीन, ९३-९४, अलिबहादर, १५३-१५४ इक्क्ष्वाकु, १३-१४ अलिवर्दीखान, २६७, २७५, इच्छारामपंत (ढेरे), २२५