पान:हिंदी-सुमेरी संस्कुती.pdf/8

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

(४) यानंतर अमोराइट नांवच्या एका सेमेटेक मानववंशांतलि लोकांनी या एकंदर प्रदेशावर मोठी स्वारी करून तो जिंकला व आपली राजधानी बॅबिलोन गांवाच्या शहरी स्थ पलो. हे वबंलन शहर अकड शहराच्या नैऋत्येस व निप्पू - रच्या वायव्येस पश्चिम किना-याजवळ आहे, हे वरील नकाशावरून दिसून येईल. कला N¢ समारा ९ बगदाद Bि बाबिलोन लाहा या बेबीलोन लाफांचा पहिला सार्वभौम रज हृन्मुरत्र अथवा खमुरबी या नवन प्रसिद्ध असून, त्याचा काल ख्रिस्तपूर्व २१०० वर्षांचा निश्चित केला गेल ? आहे या हम्मुरबीने आपल्या इकडील स्मृतिग्रंथाप्रमाणे या कळीं सदी कायद्यांच्या एककरणात्मक असा एक संग्रहनेथ केला आहे. याला ‘ कोड' | Hammutabi's code ) असे म्हणतात. याच सुमारास याच सेमिटिक वंश हम्मुरबीचें