पान:हिंदी-सुमेरी संस्कुती.pdf/5

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

हिंदी-सुमेरी-संस्कृति . = se • • हरन बसुंधरा’ अशी जो संस्कृतमध्ये म्हण आहे

  • तं आ

अनेक अर्थांनीं खरी . पृथ्वीच्या अगाध उदरांतून केवळ स्थूल रौंच निघतात असे नव्हे, तर व २ हजारों वर्षांपर्यंत लुप्त झालेल्या वस्तूंच्या ज्ञानाची की रत्नेंहि या वसुंधरेतून निघतात. पांचभौतिक सृष्टीच्या वस्तूंपासून गुणपरिणामानें मानवी वृद्धि ८ अनेक प्रकारचे नवीन नवीन शोध लावून सृष्टीच्या ॐ सुखांत वा दुःखांत भर टाकते. त्याचप्रमाणे भृतका- ॐ लांतील ज्ञानाचे तुटलेले दुवे सांधूनहि त ज्ञानसंग्र- हांत भर टाकते. गेल्या पन्नास साठ वर्षात पृथ्वीच्य उदरांतून अशा प्रकारें अत्यंत महत्त्वाची माहिती उद्धृत केली गेली आहे इतिहासाच्या ज्ञानाचें व त्यामुळे हजारों वर्षांपूर्वीपासूनच्या तर क्रांतीच स्वरूप समूळ बदलून गेले आहे. विशेषतः हिंदुस्थानाच्या पूर्व इतिहासांत घडून आली आहेया एकंदर वर्णन देऊन त्यांतील प्रमेयांच . त्या प्रकारांचं त्रोटक मांडणी सुसगत रीतीनें करून दाखविण्याचे येथे योजिले आहे. सुमरें पन्नास साठ वर्षांपूर्वी हिंदुस्थानच्या प्राचीन इतिहासाबद्दल पाश्चत्यांच आपल्या लोकांन त्यावेळी प्राचीन इतिहासाच्या संशोधनास सुरवातच केली नव्हती कल्पना थोडक्यांत अशी हेतोः -हिंदुस्थानांतील सर्वात ते प्राचीन वायरुप जे वेद र स्रिस्तपूर्वं ह्र वरारों वर्षांचे होतते रचणारे लोक हे आर्यवंशाच्या शाखेतील असून ते वर दर्शविलेल्या काळाचे सुमारास कॉकेशस पर्वतावर सर्व आर्यवंशांचे मूलस्थान . होतेंतेथून हिंदुस्थानांत आले. तरपूर्वी हिंदुस्थानांत अगद रान . त्यांना आयर्न ( aboriginos ) लेकांची फक्त वस्ति होतीजिंकले. त्यांनाच होत आय लेक दस्यु म्हणत. त्यांच्यांत पुष्कळ नरमांसभक्षक जाती होत्या. ते राक्षस . झालाच्या पूर्वी हिंदुस्थानांत संस्कृतीचे मुळींच नांवह्नि नव्हते, युरोपांतील सर्व लोक या कॉकेशसपर्वतावरील अथवंशांतलेच असून ते त्याच सुमारास युरोपांत शिरले सस्कृत यांची पहिलो संस्कृति ग्रीक संस्कृति होय, व तिच्या पूर्वीच सर्वोतलि प्राचीन जप्त अथवा मिसर देशांतील होय. याप्रमाणे त्यावेळच्या प्राचीनकालार्वषयक ज्ञानाः मर्यादा होती. हला दशला अशा सुमारास एकएक एक मोठा चमत्कार घडून आला. ज्या