पान:हिंदी-सुमेरी संस्कुती.pdf/९१

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

(८७) उत्तरध्रुवप्रदेश होय, असे आम्ही आतापर्यंतच्या विविध प्रमाणांनी निश्चित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. अर्थात् त्यावरून त्या स्थानी रहात असलेल्या मानववंशासंबंधाचा प्रश्न साहजिकच उपस्थित होतो, व तसा तो प्रो. फ्रेझर नावाच्या पंडिताने उपस्थित केलाहि आहे. तो म्हणतो:- How far such hemogemeity of civilization nay be taken as evidence of homogeneity of race is a question for the ethnologist. 'वर वर्णन केलेल्या संस्कृतींच्या एकत्वावरून त्या समाजांच्या एकरूपतेबद्दलचा सिद्धान्त निघतो की काय, या प्रश्नाचा निर्णय करण्याचे काम मानव-वंश-शास्त्र- ज्ञांचे आहे.' ... तेव्हां हा प्रश्न सोडविण्यासाठी या पुढीलच्या व शेवटच्या लेखांकांत घटकाभर आपण मानव-वंश-शास्रज्ञ बसून आतापर्यंत आपल्या सिद्धांताला त्या शास्त्राची कितपत पुष्टि मिळते, ते अवलोकन करूं.