पान:हिंदी-सुमेरी संस्कुती.pdf/६४

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

23७ On a couch he lieth And drinketh pure Water. The man who was slain in Dattle. Thou and I have often seen such an one. But the man whoso corpse is cast upon the field. His spirit resteth not. PORN नरकाचे चित्र. [ मृत्यूनंतर मनुष्यप्राण्यास प्राप्त होणा-या स्थितांचे चित्र. यांत पुण्यवान्। पुरुषांच्या सेवेला देवदूत असून पापी मनुष्यांना यमदूत फ्लेश देत आहेत, असा देखावा दाखविला आहे. 1 जो योद्धा रणांत मारला जातो, त्याला मधुर पेय पिण्यास मिळतें, निजण्यास गादी मिळते-असे योद्धे आपल्या पाहण्यांत आलेच आहेत. पण ज्याचें प्रेत भूमी- बर तसेच फेंकले जाते, त्याला मृत्यूनंतर शांति प्राप्त होत नाही. बरोबर अशाच अर्थाचा श्लोक आपल्यांत आहे:- द्वौ इमो पुरुषो लोक सूर्यमंडलभेदिनी। पारेवाइ योगयुक्तश्च रणे चाभिमुखो हतः॥ अर्थ:-योगयुक्त संन्यासी व रणांगणावर मृत झालेला योद्धा हे दोघेच कायते सूर्यमंडलांचा भेद करून जातात. पुढें तो सांगतो-