पान:हिंदी-सुमेरी संस्कुती.pdf/४६

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

याशिवाय या मेघाच्या उपपत्तीने हा खुलासा सोडवितांना आणखी एक अङ- चण उत्पन्न होते. ता हा की इंद्राने त्रवध करून जेव्हां जलप्रवाह मोकळे केले. त्याच- येळी त्याने प्रकाशाची मुक्तता केली, असें वेदांत वर्णन आहे. वृत्राची Jहा पाताळांतील Seal Sumerian Phonetic E XI SAR,GADI SA, GAL. KHA HA क +में BAR [वाचनः-सर-गाची गाल-ह-भृगु. अर्थः-गाधी वंशांतील गालव भृग ( चा शिक्का.)] अंधकारयुक्त मिश्रित ( प्रकाशाभावामुळे ज्यांतील प्रवाहभेद दिसन येत नाही. अशा स्थितीत ) जलांत होती. असूर्ये तमसि' 'तमसा परिवृतम् ' असें त्या स्थळाचे वर्णन आहे. तेथे इंद्राने वृत्रास मारले व त्याबरोबरच जलाचा व प्रकाशाची मुक्तता केला, हे वर दिलेल्या उताऱ्यांवरून सहज दिसून येईल. आतां प्रतिवर्षाकाळच्या Seal Sumerian Phoneti SAG,ZAG. MARA HDF_III TUB,DUB TUB.DUB VIT. _____ - -_AG.SA ADS ou. (K) AB [वाचनः-सगर-डुबू-गु-अगड-अरस. अर्थः-अगडचा ( राजा ) सगर ( याची ) मुद्रा ( ही ) असे. ]