पान:शून्य कचरा (Shoonya Kachara).pdf/6

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.
एक आवाहन

सप्रेम नमस्कार,
 ‘शून्य कचरा' ही फक्त कल्पनाच असू शकते असे सर्वांप्रमाणे मलाही वाटायचे. पण थोडासा विचार अन् त्याप्रमाणे आचरण केल्यास अशक्य कोटीतील ही कल्पना सहज शक्य होते, हे मी अनुभवले आहे. यासाठी लागतात रोजची फक्त १० ते १५ मिनिटे. हा एक शोधच मला लागला आणि त्याप्रमाणे मी वागू लागलो. माझ्या दारावर मी पुढीलप्रमाणे एक पाटी लावली

'येथे कचरा तयार होत नाही'

 गेली अकरा वर्षे आम्ही आमच्या घरातून कचरा बाहेर देत नाही. हे कसे घडले, हे तुम्हांला सांगावेसे वाटते म्हणून हा खटाटोप. सोबत मी तुम्हांला पुढीलप्रमाणे माझे बारा लेख देत आहे.

१) कच-याचा खरा प्रश्न आणि त्याचे उत्तर .................. ०५-०९
२) वाव : वापरलेल्या वस्तूंचे व्यवस्थापन .................... १०-१४
३) शून्य कचरा : मला लागलेला शोध ...................... १५-१९
४) येथे कचरा तयार होत नाही ............................ २०-२३
५) वापरा आणि वापरत राहा...जरा विचार तर करा............. २४-२७
६) दर्जेदार कचरा...दाखवाल का निर्माण करून ?.............. २८-३१
७) शून्य कचरा :प्रत्यक्ष कृती ............................. ३२-३७
८) एक अशक्य गुणोत्तर ................................ ३८
९) कचरा निर्मूलन-एक युद्ध .............................. ३९-४२
१०) पापी प्लॅस्टिक .................................... ४३-४५
११) सोसायटीसाठी अविरतपात्र.................. .......... ४६-४८
१२) निर्माल्य- एक प्रसाद ................................ ४९-५१
१३) थोडक्यात ........................................ ५२
१४) सिंहावलोकन ...................................... ५३-५६

 सोबत माझ्या घरावर लावलेली पाटीही मी तुम्हांस देत आहे. अशी पाटी दारावर लावणारी घरे वाढोत एवढीच माफक इच्छा.
 कृपया हे लिखाण कपाटात बंद न करता अथवा रद्दीत न टाकता,आपल्या मित्रांना वाचायला द्या.

आपला,

कौस्तुभ ताम्हनकर


४ * शून्य कचरा