पान:वेचलेली फुले (Vechaleli Fule).pdf/217

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे

४७.  अवस्था - डॉ. यू. आर. अनंतमूर्ती, अनु. उमा कुलकर्णी
 मेहता पब्लिशिंग हाउस, पुणे, पृ. १४१, किंमत ११0 रुपये
 (रविवार सकाळ, १७ ऑगस्ट, २00३)
४८.  मयूरपंख - शैला सायनाकर, अनु. अजीम.
 राजकिरण प्रकाशन, इस्लामपूर, पृष्ठ. १३0, किं. ८0 रुपये
 (रविवार सकाळ, १२ ऑक्टोबर, २00३)
४९. भारताचा अंत - खुशवंत सिंह, अनु. चंद्रशेखर मुरगूडकर
 चिनार प्रकाशन, पुणे, पृ. ८0, किं. ७५ रुपये
 (पुढारी, बहार, २१ मार्च, २००४)
५0.  ठरलं, डोळस व्हायचंच! - डॉ. नरेंद्र दाभोळकर
 छाया प्रकाशन, सातारा, पृ. १०७ किं. ५0 रुपये
 (पुढारी बहार, २५ मार्च २00४)
५१. फिटे अंधाराचे जाळे - भालचंद्र करमरकर
 मेहता पब्लिशिंग हाउस, पुणे, पृ. १६४, किं. १२0 रुपये
 (दै. लोकमत, सप्टेंबर, २00४, मेहता ग्रंथ जगत ऑक्टो. २00५)
५२.  शिल्पकार - प्रा. भालचंद्र त्रिवेदी
 प्रकाशक - सौ हर्षा त्रिवेदी, निपाणी पृ. ५0, किं. ३0 रुपये
 (रविवार सकाळ, २० मार्च २00५)
५३. आकाशवेल - डॉ. जी. पी. माळी
 स्नेहवर्धन पब्लिशिंग हाउस, पुणे,
 पृ. १५९, किंमत १३0 रुपये
 (रविवार सकाळ, २४ एप्रिल, २००५)
५४. आई समजून घेताना - उत्तम कांबळे
 लोकवाङ्मय गृह मुंबई, किं. १२५ रुपये, प्रका. २00६
 (रविवार सकाळ, सप्तरंग १५ ऑक्टोबर, २00६)
५५. हॉटेल माझा देश - डॉ. धम्मपाल रत्नाकर
 समृद्धी प्रकाशन, कोल्हापूर. पृ. ९८, किंमत. ८0 रुपये
 (अप्रकाशित)
५६. विभूती - प्रा. भालचंद्र त्रिवेदी
 प्रकाशक सौ. हर्षा त्रिवेदी, निपाणी
 (दै. लोकमत, २५ फेब्रुवारी २00७)
५७. पालातील माणसं - विमल मोरे
 पद्मगंधा प्रकाशन, पुणे, पृष्ठ १६४, किंमत. १२० रुपये

  (रविवार सकाळ, १९ ऑगस्ट २00७)

वेचलेली फुले/२१६