पान:वि. स. खांडेकर चरित्र (V. S. Khandekar Biography).pdf/184

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.
  प्रतिष्ठान, कोल्हापूर (२०१२)

 * वाङ्मय सूची
 १. वि. स. खांडेकर वाङ्मय सूची - जया दडकर (देशमुख आणि
  कंपनी, पुणे), १९८४

 * गौरव ग्रंथ
 १. Maharashtra : A Profile -A. K. Bhagwat (Amrit Mahotsav
  Satkar Samiti, Kolhapur)
 २. वि. स. खांडेकर गौरविका - संपादन संभाजी जाधव, प्रा. म.
  अ. कुलकर्णी, कोल्हापूर

 * वि. स. खांडेकर विशेषांक
 १. ललित (वि. स. खांडेकर गौरवांक, फेब्रुवारी, १९७६)
 २. ललित (वि. स. खांडेकर जन्मशताब्दी विशेषांक, मे १९९७)
 ३. झंकार (साहित्य संमेलनांक, १३ एप्रिल १९४१)
 ४. महाराष्ट्र साहित्य पत्रिका (ऑक्टोबर, ७५ ते मार्च ७६)
  स्वराज्य (१० एप्रिल, १९७६)
 ६. किर्लोस्कर (ऑक्टोबर, १९७६)
 ७. अनुराधा (मार्च, १९७६)
 ८. माणूस (२८ जुलै, १९८२)
 ९. दक्षिण महाराष्ट्र साहित्य पत्रिका (ऑक्टो/नोव्हें/डिसें.-१९७६)
 १०. शिवराज्य - १ जानेवारी, १९९९ (महाराष्ट्र शासन)
 ११. वि. स. खांडेकर जन्मशताब्दी स्मरणिका-१९९७-९८
  (आंतरभारती शिक्षण मंडळ, कोल्हापूर)
 १२. रुद्रवाणी (जानेवारी, १९७०)
 १३. आरती (जाने/फेब्रु.-१९९८)

 * समीक्षा ग्रंथ:
 १. गाभारा - संपा. डॉ. मु. श्री. कानडे/भालचंद्र खांडेकर (अनमोल
  प्रकाशन, पुणे, १९७८)

 २. साहित्यिक खांडेकर - डॉ. एस. एस. भोसले (अजब पुस्तकालय,

वि. स. खांडेकर चरित्र/१८३