पान:वाचन (Vachan).pdf/3

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.

वाचन
(वैचारिक)
डॉ. सुनीलकुमार लवटे
संपर्क
'निशांकुर', अयोध्या कॉलनी,
राजीव गांधी रिंग रोड, सुर्वेनगरजवळ,
पोस्ट- कळंबा, कोल्हापूर- ४१६ ००७
मो. नं. ९८ ८१ २५ ०० ९३
drsklawatesgrail.com
www.dhsunilkumarlawate.in
© डॉ. सुनीलकुमार लवटे
तिसरी आवृत्ती (सुधारित)
जानेवारी, २०१९
ISEN : 978-81-939119-5-2
प्रकाशक
भाग्यश्री प्रकाशन
बिल्डिंग-३ बी, फ्लॅट क्र. १०२,
पहिला मजला, लेक व्हिस्टा, परांजपे स्कीम,
अंबाई टँक परिसर, रंकाळा तलावाच्या मागे,
कोल्हापूर. पिन - ४१६ ०१०
मो.: ७३८७७३६१६८
मुखपृष्ठ
गौरीश सोनार
मुद्रक
भारती मुद्रणालय
८३२, ई, शाहूपुरी ४थी गल्ली,
कोल्हापूर - ४१६००१
फोन - (०२३१) २६५४३२९
मूल्य ₹२००/-