पान:वाचन (Vachan).pdf/१३२

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे


समर्थ रामदास -

 • अक्षरे गाळूनि वाची । का ते घाली पदरिची ।।
 निगा न करी पुस्तकांची | तो येक मूर्ख ।।
 • दिसमाजी काहीतरी लिहावे ।।
 प्रसंगी अखंडित वाचित जावे।।

कुसुमाग्रज -

 • ग्रंथ उजळती अज्ञानाच्या
 अंधाराच्या राती।

बहिणाबाई -

 • अरे छापीसनी आलं, मानसाले समजलं।
 छापीसनी जे राहिलं, देयालेच उमजलं ।।

महात्मा ज्योतिबा फुले -

 • थोडे दिन तरी मद्य वर्ज्य करा। तोच पैसा भरा ।।ग्रंथासाठी।।
 ग्रंथ वाचताना मनी शोध करा। देऊ नका थारा ।।वैरभावा।।
 • पुस्तकांचे मूल्य रत्नांपेक्षा अधिक आहे, कारण रत्नांमुळे बाह्य चमकते तर

पुस्तकांमुळे अंत:करण उज्वल होते.

महात्मा गांधी -

 • पुस्तकांची निवड अनुभवी माणसांच्या हाती सोपवणेच शहाणपणाचे.
 • पुस्तके ज्ञान प्रसाराचे अमूल्य आणि सुगम साधन होय.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर -

 • ग्रंथाशिवाय मी जगूच शकणार नाही.

बर्क हेजेस -

 • वाचनाची सुप्तशक्ती तुमचं आयुष्य अनेक प्रकारे समृद्ध करते.
 • वाचनाने सर्वजण एकाच पातळीवर येतात.
 • दुस-या कोणत्याही माध्यमापेक्षा पुस्तक तुमचे आयुष्य घडवू शकते.
 • वाचनासाठी काय सबब काढता येईल, याचा सतत विचार करा नि वाचा.
  वाचन/१३१