पान:वनस्पतिविचार.pdf/250

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे


४      शुद्धिपत्र.

पान प्यारा. ओळ अशुद्ध शुद्ध
१५२ वाटोळ्या वाटोळा
१५७ १० वीज तजवीज
१६१ आंब्याचे हा शब्द चुकून प्रथम पडला आहे तो 'असतात' ह्या शब्दापुढे वाचावा
१६२ एकदांच एक खांच
१६२ Snyne Style
१६३ खण कण
१६३ अग्रवाटून अग्र वाढून
१६८ राहतात धरितात
१७१ embryose embryo-Sac
१७२ embryo-sae embryo-sac
१७२ केंद्राच्या केंद्राचा
१७४ आग्ररंध्रच बीजरंध्रच
१७६ द्वितीय द्वियक
१७६ गर्भाच गर्भाच्या
१७६ १४ अशक्य अवश्य
१७७ कास्पास् कॉस्मॉस्
१७८ लग्नाकडे अग्राकडे
१८९ २८ उपयोगीं शब्दापुढे ‘पडणाऱ्या ' हा शब्द वाचावा.

 सूचना:—सहज समजण्यासारख्या अशुद्ध शब्दांचा येथे समावेश केला नाहीं. वरील शुद्धीपत्राप्रमाणे प्रथम पुस्तक शुद्ध करून नंतर ते वाचावे, अशी वाचकवर्गास विनंति आहे.

---------------