पान:वनस्पतिविचार.pdf/243

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे
    पारिभाषिक शब्दांचा कोश.    २१७
-----

     भ.

भेड Pith.
भित्तिका Wall वेष्ठण.
भ्रामक Spurrious भ्रमदायक, खोटें.
भूछत्र Mushroom.

     म.

मगज वेष्ठित Albuminous गर्भासभोंवती मगज असणारें.
मूलावरण Root-Cap मुळावरील वेष्ठण.
मांसल मुळे Fleshy roots लबलबित मऊ मुळे.
मुगारा Bud कळी.
मूलकोष्ठ Root-stock मुळासारखे दिसणारे खोड.
मळसूत्राकृति Spiral फिरकीदार.
मध्य पदर Plerome.
मध्य रश्मीपद Medullary ray दोन ग्रंथी मध्ये असणारा पदर, ग्रंथ्यंतराल पदर.
मूल जनित शक्ति Root-pressure.
मध्यशीर Mid-rib पानांतील मोठी शीर.
मोहोर Inflorescence.
मंजिरी Raceme.

     ल.

लंबवर्धक पेशीजाल Prosenchyma.

     व.

वृक्ष Tree मोठे झाड.
वृक्षादनी Parasitic परान्न भक्षक, दुसऱ्या झाडावर उगवून त्यापासून अन्न शोषण करणारे.
वर्षायु Annual एक ऋतु अथवा एक वर्ष टिकणारे.
त्वक्कंटक Prickle त्वचेवरील कांटे