पान:वनस्पतिविचार.pdf/237

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे
पारिभाषिक शब्दाचा कोश.
---------------

      अ.

अस्थानोद्भूत मुळे Adventitious roots आगंतुक मुळे, योग्य जागी न येणारी मुळे.
अनियमित Indefinite ( मुख्य वाढीचे ) नियमन न होणारे, हा फांदी व मोहोर यांचा एक प्रकार आहे.
अंतर कांडे Internode पेर.
अग्र Apex टोंक.
अनेंद्रिय Inorganic निरिंद्रिय.
अंतरत्वचा Endodermis.
अधस्त्वचा Hypodermis.
अधस्थ Inferior.
अण्डाशय Embryo.
अंतर्वर्धिष्णु Endogenous.

     आ.

आकाश Space पोकळी
आदिमूळ Radicle पहिले मूळ.
आगंतुक मुळे Adventitious roots
अस्थानोद्गत मुळे. आम्ल Acid

     उ.

उत्क्रांती Evolution संक्रमण.
उपपर्ण Stipule पानाच्या बुडाजवळील आवरण.
उपपुष्पपत्र Bract फुलांत पुष्पकेशाखाली असणारे आवरण.
उत्तेजन Stimulation.
उत्तर Response.