पान:वनस्पतिवर्णन भाग १.pdf/३

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.
सुलभ-औद्योगिक ग्रंथमाला.
पुस्तक १ लें.
---------------
व्यापारोपयोगी
वनस्पतिवर्णन.
---------------
लेखक
गणेश रंगनाथ दिघे,
अ० मास्तर, शाळा महाड; चक्रवर्ति बादशहा पांचवे जॉर्ज
या पुस्तकाचे कर्ते.
---------------
प्रकाशक
दामोदर सांवळाराम आणि मंडळी.
प्रिंटर्स, पब्लिशर्स व एजंटस्-ठाकुरद्वार, मुंबई.
---------------
सन १९१३ इ.
---------------
सन १८६७ च्या २५ व्या आक्टाप्रमाणे रजिस्टर करून या पुस्तकसंबं-
धाचे सर्व हक्क स्वाधीन ठेवले आहेत.
---------------
किंमत ४ आणे.