पान:लोक संस्कृतीचा गाभारा (Lok Sanskruticha Gabhara).pdf/20

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहेअनुक्रमणिकाजात्यावरची ओवी। २१
लावणी । ३५
यल्लमाचा जग, जोगती व जोगतीणी । ४९
दान पावलं । ६१
लोकसंस्कृतीतलं सासर-माहेर । ६९
लोककथा गीतं । ७९
मराठी मनावरचे गारूड : भारूड । ९१
येळकोट । १०९
दार उघड बया! । ११९
वारियाने कुंडल हाले । १२७
आई भवानी गोंधळा ये... । १३७
ओळख माझं हुमाण अर्थात कोडं । १४७
ऐलमा - पैलमा : हादगा । १५३
लोकसंस्कृतीमधील दिवाळी । १६१