पान:रूप पालटू शिक्षणाचे (Roop Paltu Shikshanache).pdf/३४

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.

इतिहास - पाश्र्वभूमी
 सन १९८६ ला सर्वप्रथम नवनगर विद्यालयापुरत्याच, आंतरपथकीय मैदानी स्पर्धा या स्वरूपात या स्पर्धा होत असे. नंतर त्याचे रूपांतर क्रीडामहोत्सवात झाले.
 सन १९८८ पासून प्रथमच या स्पर्धा आंतरशालेय स्तरावर सुरू करण्यात आल्या. पहिल्या वर्षी नवनगर विद्यालय आणि पिंपरी-चिंचवड मूक बधिर विद्यालय अशा दोनच शाळा सहभागी होत्या.
 १९८८ सालापासून १९९८ सालापर्यंत या क्रीडामहोत्सवात किती शाळांनी भाग घेतला व कोणकोणते खेळ समाविष्ट होते याचा गोषवारा खालील प्रमाणे -

वर्ष सहभागी शाळांची संख्या स्पर्धा क्रीडाप्रकार
१९८८-८९ ०२ मैदानी स्पर्धा
१९८९-९० ०४ मैदानी स्पर्धा
१९९०-९१ ०७ मैदानी स्पर्धा, कबड्डी, खो-खो
१९९१-९२ ११ मैदानी स्पर्धा, कबड्डी,

खो-खो, लंगडी, गोल खो-खो, व्हॉलीबॉल, फूटबॉल, पोहणे, टेबल टेनिस, बॅडमिंटन, कुस्ती, सूर्यनमस्कार

१९९३-९४ १७ वरीलप्रमाणे+ क्रॉसकंट्री
१९९४-९५ ३२ वरीलप्रमाणे
१९९५-९६ ३५ वरीलप्रमाणे
१९९६-९७ ४२ वरीलप्रमाणे
१९९७-९८ ४४ वरीलप्रमाणे व बुद्धिबळाचा

नव्याने समावेश

१९९८-९९ ५१ वरीलप्रमाणे
१९९९-२००० ३६ वरीलप्रमाणे

 क्रॉसकंट्री ही स्पर्धा १० वर्षांखालील वयोगटापासून ते खुल्या गटापर्यंत घेण्यात
येतात तर बाकी सर्व स्पर्धासाठी इ. पाचवी ते दहावीच्या शालेय विद्याथ्र्यांचा सहभाग
असतो.
 याशिवाय पालक, शिक्षक व रोटेरियन यांच्यासाठी सूर्यनमस्कार, धावणे, संगीत
खुर्ची, बॅडमिंटन, टेबल टेनिस यांचे आयोजन १९९० ते १९९६ सालापर्यंत करण्यात
अरह्मवेक्षणकेसाहन मिळत असे.
रूप पालटू शिक्षणाचे (२८)