पान:रूप पालटू शिक्षणाचे (Roop Paltu Shikshanache).pdf/२५

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.

झाले, तर ते कोणत्या क्रमाने सुरू करता येतील याचा एक आराखडा, या उपक्रमांची वर्षवार विभागणी करून सुचवला आहे.
 एका वर्षी सुरू झालेले उपक्रम चालू ठेवून पुढील वर्षीचे उपक्रम सुरू व्हावेत अशी अपेक्षा आहे. या क्रमाने गेल्यास शालेय वातावरण शैक्षणिकदृष्ट्या समृद्ध होईल.
वर्ष पहिले-  १) वर्षारंभ व वर्षांत उपासना २) सामूहिक गीतगायन
३) क्रीडाशिबिर ४) स्वातंत्र्यदिन /प्रजासत्ताक दिन व्याख्याने ५) सहाध्याय दिन
वर्ष दुसरे -  १) दैनंदिन खेळ २) बर्ची नृत्य (सामूहिक नृत्य) ३) सहली
४) संत वाङ्मय, गीता पाठांतर ५) क्रीडामहोत्सव
वर्ष तिसरे-  १) संकल्प व्याख्यानमाला २) ग्रंथालय नियोजित वापर
३) विक्री-उपक्रम ४) क्रीडा-प्रात्यक्षिके ५) गुणविकास योजना
वर्ष चौथे-  १) विद्याव्रत संस्कार २) साप्ताहिक उपासना ३) अग्रणी योजना ४)
प्रयोगशाळा वापर ५) अभिव्यक्ती विकास
वर्ष पाचवे-  १) देह परिचय २) अभ्यास शिबिर ३) स्वयंअध्ययन कौशल्ये ४)
गटकार्य ५) शंभर दिवसांची शाळा
पाचव्या वर्षानंतर- १) वाचन कौशल्ये २) प्रकल्प ३) कार्यपत्रके
४) प्रतिभा विकसन ५) मदतकार्य/निधिसंकलन ६) विज्ञान दृष्टी विस्तार कार्यक्रम ७)
जोडी कार्य-व्यक्ती कार्य ८) मनोगत लेखन ९) परिस्थिती ज्ञान तासिका १०)
पालखी-गणेशोत्सव-स्थानिक उत्सवात सहभाग
 या उपक्रमांपैकी विद्याव्रत संस्कार आणि प्रकल्प या उपक्रमांवर स्वतंत्र पुस्तके या पूर्वीच प्रकाशित झाली आहेत. विविध इयत्तांमध्ये जी कौशल्ये विशेषत्वाने शिकवली जातात, त्यांपैकी वाचन आणि प्रतिभा विकसन या विषयांवरची स्वतंत्र पुस्तके देखील यापूर्वीच प्रकाशित झालेली आहेत. देह परिचय या उपक्रमासंबंधी पहिला भाग पुस्तकरूपाने प्रकाशित झाला आहे. उरलेल्या उपक्रमांपैकी (१)सहाध्याय दिन (२) क्रीडामहोत्सव (३) गुणविकास योजना (इयत्ता सातवी शिष्यवृत्ती) (४) अभिव्यक्ती विकास योजना (५) शंभर दिवसांची शाळा या उपक्रमांवर छोटी टिपणे या पुस्तिकेत समाविष्ट केली आहेत. ही निवड करताना उपक्रमांची जी वर्षवार विभागणी सुचवली आहे. त्यातील प्रत्येक वर्षातील एक उपक्रम निवडला आहे. इतर उपक्रमांवरील टिपणे यापुढे क्रमश: प्रकाशित करण्याचा विचार आहे.
रूप पालटू शिक्षणाचे(१९)