पान:मृच्छकटिक.pdf/3

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.प्रकाशक :

एम्. के. वोरा
वो रा अ‍ॅण्ड कं प नी,
पब्लिशर्स (प्रायव्हेट) लि०
३ रा उं ड बि ल्डि ग,
काळबादेवी रस्ता,मुंबई २

किं म त स हा आ णे
पहिली आवृत्ती : १९५६
सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन
मुद्रक :
अनंत चितामण रायरीकर
'स्वस्तिक मुद्रणालय'
४३९ शनवार पेठ, पुणे २