पान:मुसलमानी मुलखांतली मुशाफरी.pdf/6

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.अनुक्रमणिकापत्रेः-- मुक्काम पृष्ठें
१ - ५ .... पहिला : पेशावर .... .... १ - ३२
६ - ९ .... दुसरा : बसरा .... .... ३३ - ५८
१० .... तिसरा : आबादान .... .... ५९ - ७०
११ - १४ .... चवथा : बगदाद .... .... ७१-१०२
१५ - १७ .... पांचवा : तेहरान .... .... १०३-१४२
१८ - १९ .... सहावा : केट्टा .... .... १४३-१६५


परिशिष्टेंः--
पहिलें : मयूरासन .... १६६-१७५
दुसरें : इराणांतील अनुभव .... १७५-१८१
तिसरें : प्रवासांतील मौजा .... १८२-१८८