पान:महाबळेश्वर.djvu/163

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.
( १२८ )


नसतो. हा नुसता चैनीने खाण्यास मात्र फार नामी आहे. कारण तो खाल्यापासून अपाय होणेचा संभव कमी असतो.

 उन्हाळ्यामध्ये साधारण माशा अंडी घालितात त्यांच्या अंड्यांची पोळी अवघड ठिकाणी असत नाहीत. याचा आकार व मधाचा सांठा, वगैरे करण्याची रीति पूर्वी दिले प्रकारचीच आहे. या दिवसांत जांभळीच्या झाडाला फुलांचा अगदी बहर असतो; व येथे जांभळांचा भरणा फार असलेमुळे, हा मध बहुतेक याच फुलांपासून बनतो. वैशाखमास अखेर ह्या माशांची पोळी चांगली तयार होतात; यांतही मध पुष्कळ मिळतो; पण तो कडवट असतो. हाही मध औषधी आहे. परंतु आग्या माशांच्या मधाची यास सर नसल्यामुळे याचा नंबर दुसरा येईल.

 या प्राण्यांनी इतके झटून आपल्या अंड्यांचा जो सर्व प्रकारे बंदोबस्त केला असतो, तो त्यांच्या मते अगदी निर्भय झाला असतो. वास्तविक पोळ्याचे ठिकाणी कोणा साधारण मनुष्याची जाण्याची छातीसुद्धा होणार नाही इतकें