पान:बळीचे राज्य येणार आहे! (Baliche Rajya Yenar Aahe!).pdf/5

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.
अनुक्रमणिका
 चिंतन

एक  अन्नदात्याला पुरेसं खाऊ द्या तो जगाला पोटभर खाऊ घालील

१०

दोन  प्रशिक्षणाचा खरा अर्थ

२६

तीन  भारत दशकातील चतुरंग शेती

३४

चार  खतांच्या भाववाढीबाबत

४९

पाच  खते आणि खातेरे

५३

सहा  गव्हाच्या आयातीचं गौडबंगाल

५६

सात  खलिस्तान्यांची चंगळ

६३

आठ  जमीन आमची भाव आमचा

६७

नऊ  भूखंडखोरांचा बंदोबस्त

७६

दहा  जमीनधारणा सुधार का अर्थव्यवस्था सुधार ?

८९

अकरा  नेहरू व्यवस्था संपली शेतकऱ्यांचा दुष्टावा सोडून द्या

९५

बारा  निसर्गशेतीवरील किडी

१०१

तेरा  गोवंश हत्याबंदी नव्हे ? 'गो'पाल हत्या

११६

चौदा  पीकविम्याचा भूलभुलैय्या

१२४

पंधरा  शेतकऱ्यांचे तंत्रज्ञान स्वातंत्र्य

१३०

सोळा  आहुती सेनापतीची मंगल होवो तुला

१३४

 आंदोलन

१३९

सतरा  नव्या पर्वाची नांदी

१४०

अठरा  सद्य:स्थिती आणि शेतकरी आंदोलन

१४६

एकोणावीस  दुष्काळाची झळ शेतकऱ्यांनाच का?

१५७

वीस  शेतकऱ्यांच्या पोटावर नव्हे पाठीवर थाप मारणारा राजा हवा

१६७

एकवीस  कृषिभवनाचा विदुषकी चाळा

१७९

बावीस  शेतकरी आंदोलनाला आद्य खूण गवसली

१८६

तेवीस  शेतकऱ्यांना हवा 'मार्शल प्लॅन'

१९३

चोवीस  शेतकरी स्वातंत्र्याचा जाहिरनामा

२०३

पंचवीस  शेतकरी जातीचा विद्वेष कधी संपणार

२१६

सव्वीस  जलना, जलाना, जालना

२२२

सत्तावीस  शेतकीमंत्र्यांचे 'शेतकऱ्यांना, चले जाव'

२३३

अठ्ठावीस  शेतकऱ्यांच्या बंडाचे वादळ घोंगावते आहे.

२३९

एकोणतीस  कर्जमाफी आणि सूट योजना फोडा आणि नष्ट करा

२४३

तीस  शेतकरी एकजुटीच्या निकडीचा काळ

२४८

बळिचे राज्य येणार आहे / ७