पान:बँकेत पाऊल टाकण्यापूर्वी (Banket Paul Takanyapurvi).pdf/६

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.
भाग १ अनुभव
बँक:एक औपचारिक रचना, एक व्यवस्था

'बचत गट बँक जोडणी' या उपक्रमामुळे ग्रामीण महिला प्रथमच बँकेत जातात. त्याना नव्याने शिकावे लागते ते म्हणजे बँक ही एक रचना आहे. जरी त्या रचनेत माणसे काम करत असली तरी ती काम करणारी माणसे म्हणजे बँक नाही.

बचत गटातील बँक जोडणीसाठी येणा-या महिला या प्रौढ व बहुतेक वेळा शालेय शिक्षण कमी असणा-या अशा असतात. गटात येण्यापूर्वी पैसे कर्जाऊ घेण्यासाठी गावातील सावकार या एका व्यक्ती'शी त्यांचा संपर्क आलेला असतो. बँक ही तशी एक व्यक्ती नाही तर 'रचना' आहे हे वेगळे समजणे आवश्यक आहे, ‘व्यक्ती' व 'रचना' या वेगवेगळ्या पद्धतीने काम करतात हे त्यांना माहीत असायला हवे. अनुभवांतून बँकेची व्यावहारिक ओळख आपण ग्रामीण महिलांना करून देऊ या.

अनुभव १   फोटो माझ्या ओळखीसाठी
अनुभव २   पासबुकात नोंद होईपर्यंत स्लिप जपून ठेवावी.
अनुभव ३   धनादेशचा (चेकचा) आकार सारखाच कसा?
अनुभव ४   सही कशी हवी?
अनुभव ५   सही म्हणजे काय?
अनुभव ६   बेअरर व क्रॉस चेक
अनुभव ७   बँकेत जाऊनही काम झालं नाही, कारण........
अनुभव ८   बँकेचा व्यवहार
अनुभव ९   सावकाराचे भयंकर गणित
अनुभव १०  बदलता व्याजदर