पान:बँकेत पाऊल टाकण्यापूर्वी (Banket Paul Takanyapurvi).pdf/२६

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.

प्रशिक्षण ९

काही करून पाहण्या सारखे.....
चला 'ट्रिपला' बँकेत जाऊ !

 प्रशिक्षकाने प्रत्येक बचत गटातील ५ सभासद महिला, ज्यांना व्यवहाराची जाण आहे अशा, एकूण २0-२५ जणींना एकत्र करून बँकेत दुपारी १.३० ते २.00 च्या सुमारास घेऊन जावे. ( साधारणपणे तुमच्या बँकेतील कर्मचा-यांची जेवणाची वेळ झाल्यावर बँकेत जावे. ) बँकेत लोक रांगेत उभे राहून काय-काय व्यवहार करतात ते बघायला सांगावे. कॅश देणे-घेणे संपल्यावर बँक व्यवस्थापकांना बँकेबद्दल माहिती सांगायला सांगावी.

ही सहल बँकेला पूर्वसूचना देऊनच न्यावी.

या सहलीचा अधिक उपयोग होण्यासाठी

  • पासबुक भरणे, वेगवेगळ्या रंगाच्या स्लीप भरणे ही कामे करायला लोक

येतात हे चर्चेत येईल असे पाहावे.

  • काचेच्या खोलीतील किंवा जाळी लावून तयार केलेल्या खोलीतील

(केबीन) माणूसच फक्त पैसे देवाण-घेवाण करतो, हे सर्व जणांच्या लक्षात येते ना ते पाहावे.

  • एकाच आडनावाचे खूप लोक असल्यामुळे बँकेतील स्वतःची ओळख

म्हणजे आपला खाते क्रमांक असतो, हे सुद्धा आवर्जून सांगावे.

  • पैसे काढायला जाताना पासबुक गरजेचे आहे हे निरीक्षणातून सांगावे.

बँकेत पैसे भरणे म्हणजे ती कर्जाची परतफेडच असते असे नाही, तर बचतसुद्धा असते हे सांगावे.

  • बँकेत व्यवहारासाठी एखादी अनुभवी ग्राहक महिला आली असेल तर

तिला व्यवहार करताना भिती वाटते का? असे जरूर विचारावे व तिचे बँकेचे अनुभव सर्वांपर्यंत पोहोचतील असे बघावे.

  • अशी बँकेत ट्रिप काढल्याने ग्रामीण महिलांच्या मनावरचे दडपण दूर

होते व आपल्यालाही हे जमेल असे वाटते. त्यामुळे बँक व्यवहार जास्त जागरूकपणे केले जातात.

*****