पान:बँकेत पाऊल टाकण्यापूर्वी (Banket Paul Takanyapurvi).pdf/२५

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.

प्रशिक्षण ८

विधान चूक का बरोबर ते लिहा

खालील विधानांतील चूक विधानानंतरच्या चौकटीत x अशी व बरोबर विधानानंतरच्या चौकटीत ✓ अशी खूण करा.
१. सावकार जसा माझा दागिना सांभाळतो, तशी मी जमा केलेली रक्कम बँक त्याच नोटांमध्ये सांभाळते.  
२. बँकेचा मॅनेजर हा बँकेच्या जागेत मॅनेजर असतो. तो कुठेही भेटला तर बँकेचे व्यवहार करत नाही.   
३. चेक /धनादेश हा त्यावर लिहिलेल्या तारखेनंतर ६ महिन्यांपर्यंत बँकेत भरला तरी चालतो.     
४. बँकेचे पासबुक जपून ठेवावे कारण ते हरवले तर खात्यातील पैसे बँकेत जमा होतात       
५. बँकेतून कर्ज ११ ते १३.५% दराने मिळते तर गटातून २% दराने याचाच अर्थ गट बँकेपेक्षा खूपच कमी दरात कर्ज देतो.☐
६. बँकेची निर्णयकर्ती अधिकारी महिला असू शकते.     

*****