पान:बँकेत पाऊल टाकण्यापूर्वी (Banket Paul Takanyapurvi).pdf/१८

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.
भाग २ प्रशिक्षण
प्रशिक्षकासाठी हितगुज

 पुस्तिकेतील पुढील प्रशिक्षणे, बचत गटातील महिलांनी व गट प्रमुखांनी बँकेची रचना व्यवहारासाठी अधिक तपशिलात समजून घेतल्यावर माहिती पुरेशी पोहोचली आहे ना, हे बघण्यासाठी करण्यात आलेली आहेत.
 प्रत्यक्ष बँकेचे व्यवहार करताना महिलांना अडचणी येतात, त्यावर मात कशी करायची हे त्यांच्या लक्षात यावं यासाठी पहिले १० अनुभव दिलेले आहेत. त्यावर प्रशिक्षकाने आधी बोलावे, त्यात स्वतःच्या अनुभवांची भर घालावी, माहिती सांगावी. ही प्रशिक्षण घेताना प्रत्येक विधानांवर पुरेशी चर्चा होणे अपेक्षित आहे. शेवटच्या पाना वर या प्रशिक्षणातील पाठांची अपेक्षित उत्तरे दिली आहेत. त्याचा संदर्भ घ्यावा.
 हे प्रशिक्षण गाव पातळीवर घ्यावे व जास्तीत-जास्त खेळीमेळीच्या वातावरणात व्हावे. बँकेची कामे करण्याचा सराव असलेल्या महिलांना बोलते करावे. प्रशिक्षणामध्ये प्रत्येकजण सहभागी व्हावी ह्यासाठी प्रशिक्षकाने प्रयत्न करावेत.

प्रशिक्षणे
१. खाते काढताना ... १५
२. गाळलेल्या जागा भरा १५
३. योग्य पर्याय निवडा १ १६
४. योग्य पर्याय निवडा २ १६
५. तर काय झाले १ १८
६. तर काय झाले २ १९
७. तुमची बाजू कोणची ? २०
८. विधान चूक का बरोबर ते लिहा २१
९. काही करून पाहण्या सारखे ..... २२