पान:बँकेत पाऊल टाकण्यापूर्वी (Banket Paul Takanyapurvi).pdf/१६

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.
महिना वाढत जाणारी मुद्दल मुद्दलीवरचे १०% दम दराने
५००० ५००
५५०० ५५०
६०५० ६०५
६६५५ ६६६
७३२१ ७३२
८०५३ ८०५
८८५८ ८८६
९७४४ ९७४
१०७१८ १०७२
११७९० ११७९
१० १२९६९ १२९७
११ १४२६६ १४२७
१२ १५६९२ १५६९
१३ १७२६१ १७२६
१४ १८९८७ १८९९
१५ २०८८६ २०८९
१६ २२९७५ २२९७
१७ २५२७२ २५२७
१८ २७८०० २७८०
१९ ३०५८० ३०५८
२० ३३६३७ ३३६४
२१ ३७००१ ३७००
२२ ४०७०१ ४०७०
२३ ४४७७२ ४४७७
२४ ४९२४९ ४९२५