पान:तुकारामबावांचे बंधु कान्होबा, मुलगी भागूबाई, आणि शिष्य निळोबा यांच्या अभंगाची गाथा.pdf/30

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही


( १७ ) पशुपक्षी जीव श्वापद वनचरें....१ ४ ३ १ पाहाणे पाहाते पशूमुखे ज्ञानेश्वरें ........ १ १६ पाहिने ते समय देणे .... (६ धहा ज्याचें तयाची परी.... १२६० | पाहों गेलीये व नंदाच्या नंदना १५१२ पळायया न दिसे मार्ग.... .... २८१ । पाहोनियां आले ठाव .... (७६ प्रताप तुमचा आहेचि जैसा .... ५४६ | पाहोनियां सकळ मतांतरे .... (९४ प्रत्यक्ष जर्नी जनार्दन.... ....१०२० | पाहोनियां हरिकीर्तन .... १०५३ प्रवृत्ति निवृत्तिने दुनियां भाग १६६ २ ! पाहोनि हरिकीर्तन ....११८२ प्रवेश राउळा भीतरी ........ ५९४ पाहों जातां देखणें तेंचि प्रसाद तुमचा लाधला आतां.... ४० । पाहों जातां हा नदिने । •... १५२९ प्राणिमात्र पर्वतात ........ २९८ पानियां लळे प्राणी प्राण अपे तेथे अ ....१०९४ ' पांडुरंगा दयाघना प्रेममाते तुह्मां हातीं .... .... ४९८ पांडुरंगा ने पाहाती प्रेम देऊनी सरतें केलें.... .... ५१०। | पांडुरंगा तुमची लीला ....१२६ १ पाचारितां या बळावतां .... ४२१ । पांडुरंगे सत्य केला अनुग्रह .... १५६ १ पाचारितां धांवोनि यावें .... ५१\७ : पांवा वाजवी मोहरी .... १२२७ पाचारिता-पंढरीनाथा ....१५६ • पिसाळलें श्वान डसेले भलत्या....१ १२४ पाहुनि लगन्या चेंडूवाच्या एका पिंगा ह्मणिने पिलंगनि भिर घायें ........ ....१९०३ भिरभिरण्याचे •...११०९ पाप तया नांव परदारागमन .... ९८३ : पुजूनियां पुंडलिके पापासवें जिणे ज्याचे .... ९९७ | पुढारले विठ्ठल हरी । पापी आणि दुराचारी .... ६३६ । पुढे ऋषीश्वरांची मांदी .... ३२२ पापे पूर्वज नरका जाती। .... ९८२ | पुढे गाईची खिल्लारें .... २७९ पायापाशी जीव । ठेवियला .... ३६३ | पुढे जाणवेल हे पहातां .... १ ०७६ पायीं लीन होतां निळा .... १ ३२ पुण्य पावन त्यांची वाणी .... ९०९ पावले ते झाले सुखी .... ९३५ | पुन्हां पेहरंब्याच्या मुखें ये गाई पाव प्रसाद इच्छा केली तैसी.... १३०६ । हरी मुखें । पावले ब्राह्मण अलकापुरासी ....१४७३ । पुरातन मी शरणांगत .... .... ९३२ पावो माझी हेचि सेवा .... ३ ४ १ ! पुष्पवतीच्या संगमी .... १२२६ पासुनि तुह्मां नव दुरी ....१४४६ ! पुसे क्षेम *कांला .... ५९६ पाहावी पाउले नयनीं हेंचि आर्त ३८३ | पुंडशीक पूजा करी .... .... ६ २६ • पाहा भूवैकुंठ पंढरी ....१२.१९ पुइलीक ह्मणे व ........ ६ २७