पान:तुकारामबावांचे बंधु कान्होबा, मुलगी भागूबाई, आणि शिष्य निळोबा यांच्या अभंगाची गाथा.pdf/209

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही


( १६८ ) तुह्मी ॥ ३ ॥ निळा ह्मणे सजना जातीचा कसायी । रंका वंका ती हि उद्धरिलीं ॥ ४ ॥ ॥ ६४४ ॥ नरसिंह मेहता गुजराती ब्राह्मण । धरिला अभिमान त्याचा तुह्मी ॥ १ ॥ द्वारकेसी त्याच्या हुंड्या भरियेल्या । सोभनासी नेल्या वखें पेट्या ॥ २ ॥ जन जसवंत राय राजेश्वर । केला त्याचा थोर वहु- मान ॥ ३ ॥ निळा ह्मणे कुबा कुलाल हरिभक्त । पीपा रजपुत प्रिय तुह्मां ॥ ४ ॥ ॥ ६४५ ॥ सुरदास आंधळी पंजाबी ब्राह्मण । गातां तुमचे गुण वन्य झाला ॥ १ ॥ विसोबा खेचर चांगा वटेश्वर । नरहरी सोनार पाटक नामा ॥ २ ॥ जिवलग तुह्मां सांगाती जीवाचे । विभागीं भाग्याचे केले तुह्मीं ॥ ३ ॥ निळा ह्मणे भेद नाहीं तुह्मां संतां । दाविली भिन्नता प्रीती- साठीं ॥ ४ ॥ ॥ ६४६ ॥ ह्मणउनि तुह्मां नित्य आठविती । या हो या हो ह्मणती पांडुरंगा ॥ १ ॥ तुह्मी धांवोनियां येतां वरावरी । पुरवितां श्रीहरि आर्त त्यांचें ॥ २॥ न माहे वियोग तुह्मां उभयतां । देवा आणि भक्ता एक बंकी ॥ ३ ॥ निळा ह्मणे दोन्ही पिंड एक जीव । जाणती हा भाव निग- पादक ॥ ४ ॥ | ॥ ६४७ ॥ अमृत गोडिये नाहीं भिन्नपण । प्रभा रविकीर्ण जया- परीं ॥ १॥ अळंकार सोने काय ते वेगळे । डोळियां वुवळे वेगळिक ॥२॥ नभा अवकाशा कोण भिन्न करी । बखतंतुपरि देव भक्त ॥ ३ ॥ निळा म्हणे प्राण तो चि प्रभंजन । नव्हती ते भिन्न एक एका ॥ ४ ॥ ॥ ६४८ ॥ देव तो चि भक्त नाहीं वेगळक । जळगार उदक जयापरी ॥ १॥ येरयेरामाजि एकपण भिन्न । करुनी सौजन्य भोगिताती ॥ २ ॥ सौरभ्य चंदन परिमळ सुमन । नव्हती ते भिन्न एक एका ॥ ३ ।। निळा ह्मणे रत्ना जेंचि रत्नकीळ । दोनांची निर्मळ एकी सिळा ॥ ४ ॥ ॥ ६४९ ॥ तुह्मां आह्मां नित्ये भेटी । नाहीं तुटी कल्पांतीं ॥ १ ॥