पान:गीतारहस्य प्रकरण सहावे ते प्रकरण नववे.pdf/१

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

१he Hindu Philosophy of Life, Ethics and Religion ॐ तत्सत् । रहस्य-विवेचन ( भाग अथान गतच कर्मयोगपर निरूपण ३० गतेचं य:िरंगपरीक्षण, पदत्य व पाश्चिमात्य मतांची तुलना बाळ गंगाधर टिळक. यन र त्रिला. तस्मादसक्तः सनत का ? कमें समाचर । । अरको चरन कर्म परमप्नोति पूरुषः । गताि. ३: १४ पुणैः