पान:कार्यशैली.pdf/८८

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे

६३. टिपणं सूक्ष्मनियोजनाची बरीच कामं, गुंतागुंतीची कामं एकाच दिवशी ज्यांना करावी लागतात त्यांनी त्यांच्या दिवसाचं सूक्ष्म नियोजन करणं फार आवश्यक असतं.
 सूक्ष्म नियोजन म्हणजे दिवसाच्या वेळेचं, करायच्या कामाचं, त्यासाठी लागणाऱ्या तयारीचं आणि संपूर्ण प्रक्रियेचं अत्यंत बारकाईनं केलेलं नियोजन आणि त्यानुसार केलेलं टिपण. खूप वेळा असं होतं की असं सूक्ष्म नियोजन आपल्या डोक्यात पक्कं असतं, फक्त ते कागदावर उतरवायची सवय लावली की गोष्टीत जास्त वेळ जातो, पण असं जरी असलं तरी त्याचा दिवसअखेरच्या कामाच्या फलितावर मोठा परिणाम होतो.
 सूक्ष्म नियोजन करण्याची आणि त्यानुसार टिपणं काढण्याची सवय आपली कार्यक्षमता तर वाढवतेच पण आपला दिवस अधिक नेमका होऊ शकतो.

 अशा सूक्ष्म नियोजनाची टिपणं नंतर पाहिली की मग आपल्या कार्यपद्धतीत काय सुधारणा करायला पाहिजे याचाही नेमका अंदाज येऊ शकतो.

८७। कार्यशैली