पान:कार्यशैली.pdf/६८

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे

४८. वेडगळ बॉस तो त्याच्या ऑफिसचा बॉस आहे, असं त्याला ऑफिसमध्ये काम करताना पाहून कधीच वाटत नाही. म्हणजे त्याची केबिन ही बॉसची असावी तशीच आहे, मोठी आहे, झकपक आहे, त्याचे कपडेसुद्धा बॉसला शोभतील असे आहेत. पण तरीही त्याला पाहून त्याचा अंमल तिथं चालला आहे असं वाटतच नाही.
 हा आतमध्ये तुफान धुमश्चक्री करत लढत असतो आणि बाहेर मंडळी फूल टू निवांत असतात.आत हा मरमर काम करत असतो. राबत असतो आणि बाहेर मजा असते.
 असं होण्याचं कारण म्हणजे त्यानं लोकांवर काम सोपवण्याची कला आत्मसातच केलेली नाही. बरोबर जे काम करतात त्यांना त्यांची कामं नीट समजून द्यावीत. त्यानंतर त्यांचं प्रशिक्षण करावं. ज्या अडचणी येतात त्यावर त्यांच्याशी बोलावं पण काम त्यांनीच करावं, असा आग्रह धरावा, या गोष्टी तो करत नाही. सगळी कामं तो स्वत:च्याच अंगावर घेण्याचा असा आग्रह करत असतो.

 त्यामुळं तो बॉस वाटत नाही. अहो वाटत कसला नाही, तो बॉस नाहीच.

६७। कार्यशैली