पान:कार्यशैली.pdf/१४१

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे

१०३. ऐकण्याचा इंडेक्स माणूस जसा त्याच्या कामात किंवा ऑफिसमध्ये वरवरच्या पदावर चढत जातो,तसा तसा तो तो लोकांचं कमी कमी ऐकू लागतो आणि जेव्हा असं होऊ लागतं तेव्हा त्या माणसाची आणि त्या कार्यालयाची अधोगती सुरू होते.
 माणसाचं असं का होत असावं? कमी ऐकण्याची प्रवृत्ती कुठनं निर्माण होत असावी? दोन कारणं असावीत. एक म्हणजे आपल्याला सारं कळतं आणि आपल्याला कुणाची जरूर नाही, असं वाटणं आणि दुसरं म्हणजे कामाची जी जबाबदारी आहे तीच पेलता न येणं, म्हणून दुस- कुणाचं ऐकणं म्हणजे वेळेचा अपव्यय असं वाटणं. सततचा ताण आणि विलक्षण अशी अधीरता मा साला कुणाचं काहीही ऐकू देत नाही आणि त्यानं स्वत:चं आणि इतरांचंही प्रचंड नुकसान होतं.

 दुसन्याचं ऐकण्याचा आपला इंडेक्स कितपत आहे हे तपासायला पाहिजे.त्यातून आपण इतरांबरोबर कसं काम करतो, इतरांना किती बरोबर घेऊन काम करतो याचा अंदाज येतो.

कार्यशैली । १४०