पान:कार्यशैली.pdf/१३८

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे

१०१. थांबायचं कुठं? लाओ त्सूच्या चार अप्रतिम ओळी आज वाचल्या.त्याच्या वचनांचा एक संग्रह म्हणजे दाओ-द-चिंग या नावाचं पुस्तक.त्या पुस्तकात लाओत्सूनं म्हटलं आहे.आता पुरे असं तुम्हाला जेव्हा समजू लागतं तेव्हा तुमच्यावर खजील होण्याची किंवा अपमानित होण्याची वेळ येत नाही.जेव्हा कुठं आणि केव्हा थांबायचं हे तुम्हाला अचूक समजतं तेव्हा तुम्ही हरणार नाही हे नक्की असतं.
 अधिक हवं, अधिक हवंच्या हावरट धडपडीत आपण आपल्याकडे जे आहे नाही ते पणाला लावतो.आपली तब्येत,आपलं स्वास्थ्य,आपलं कुटुंब जीवन,आपली मैत्री आणि सर्व काही.शहराच्या मध्य वस्तीत दोन बेडरूम्सचा आपल्याकडे फ्लॅट असतो.त्यात आपण समाधानी मात्र नसतो.आपल्याला थोडा मोठा फ्लॅट हवा असतो आणि म्हणून मग आपण धावत असतो.

 कामाचं असंच आहे.किती काम म्हणजे पुरे हे समजायला हवं आणि तसं समजलं तर तशी कृतीही व्हायला हवी.थोडं पण अधिक आनंद देणारं काम अधिक महत्त्वाचं,नाही का?

१३७। कार्यशैली