पान:कार्यशैली.pdf/१२६

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे

९३. तुकडा वेळेचा


 एक इंच वेळ एक इंच सोन्यासारखा मौल्यवान असतो.फक्त फरक इतकाच की तो एक इंच वेळ एकदा गेला की मग मात्र तो अगदी एक इंच सोन्याचा तुकडा देऊनही पुन्हा मिळवता येत नाही. एकदा गेला की गेलाच.
 ज्याची आठवण मला दोन दिवसांपूर्वी बडोदा स्टेशनवर आली.मीटिंग संपली की बॅनर्जीबरोबर आम्ही तिघांनी जायचं आणि अहमदाबादला पोचायचं असं ठरलं होतं.भराभरा आवरून बडोदा स्टेशनवर पोचलो तेव्हा बॅनर्जी आणि बाकीची मंडळी माझी वाटच पाहत होती.मी पोचलो आणि माझ्या हातात माझं तिकीट तर ठेवण्यात आलंच पण त्याखेरीज एक कागददेखील होता आणि त्यावर लिहिलं होतं,"मीटिंगचे विषय - बडोदा आणि अहमदाबाद प्रवासात बोलण्याचे."

 माझ्या डोक्यात लख्खकन प्रकाश पडला. बॅनर्जीनी प्रवासातला इंच न इंच वाचवायचा ठरवलं होतं.विषय कुठले बोलायचे हे तर लिहिलं होतंच पण त्या प्रत्येकाला साधारण किती वेळ द्यावा हे सुद्धा लिहिलेलं होतं. वेळेचा सुरेख उपयोग ही गोष्ट तर आहेच पण त्याखेरीज चौघं एकत्र असण्याचा फायदा घेणं बॅनर्जीच्या मनात होतं.

१२५। कार्यशैली