पान:कार्यशैली.pdf/११०

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे

८१. तीन प्रकार व्यक्तित्वांचे
शास्त्र सादरीकरणाचे आजचा जमाना सादरीकरणाचा जमाना आहे.तुम्ही काय बोलता आहात,काय मांडता आहात याबरोबरच तुम्ही ते कसं मांडता आहात या गोष्टीलाही विलक्षण महत्त्व आहे.
 कधी कधी तर काय' पेक्षा'कसं जास्त महत्त्वाचं ठरतं असाही आपला अनुभव आहे.त्यामुळं चांगला विचार असणाऱ्यालाही सादरीकरणाचा विशेष विचार हा करावाच लागतो.
 सादरीकरणामध्ये चार गोष्टी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. सादरीकरणाची तयारी, प्रत्यक्ष सादरीकरण आणि श्रोतृवर्गावर नियंत्रण. सादरीकरणाच्या तयारीत खालील गोष्टी येतात.

 उद्दिष्टं ठरवणं, श्रोतृवर्ग समजावून घेणं, साधनसामग्रीची जुळवाजुळव करणं, सादरीकरणाची जागा आणि ठिकाण समजावून घेणं, योग्य संशोधन करणं, आवश्यक ते साहित्य जमा करणं,सादरीकरण प्रत्यक्ष लिहून काढणं, दृकश्राव्य माध्यमं समजून घेणं आणि सराव करणं.

१०९। कार्यशैली