पान:कमळाची पानं (Kamalachi pan).pdf/77

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.

तणावे


विश्वजित तिच्याकडे जाब मागायला येणार
अशी तिची अपेक्षा होतीच, पण तरी
त्याला पाहून तिला राग आला.
ती नुकतीच ऑफिसमधून आली होती.
आता कॉफीची किटली आणि वर्तमानपत्र
घेऊन तासभर आरामात पाय पसरून
बसायचा तिचा बेत होता. एकटेपणातही
एक लज्जत असते हे तिला प्रथमच कळत
होतं. त्यातून विश्वजित नुसताच तिला
भेटायला, तिच्याशी गप्पा मारायला आला
असता तर तिची काही हरकत नव्हती. पण
आल्या आल्या दारातच त्याने प्रश्नांची फैर
झाडली. 'हा काय प्रकार चाललाय?
तू अशी कशी एकदम चारूला सोडून
आलीस? तुझी त्याच्याबद्दल काही
जबाबदारी आहे की नाही?'

ती म्हणाली, 'आधी आत येऊन स्वस्थपणे
बैस बघू तू. धडाधडा यायचं न् माझ्यावर
प्रश्नांची सरबत्ती करायची ही काय
वागण्याची रीत झाली?"

"त्या प्रश्नांची उत्तरं मिळायचा हक्क आहे
मला."