पान:कमळाची पानं (Kamalachi pan).pdf/3

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.

संस्थापक
रा. ज. देशमुख
डॉ. सुलोचना राम देशमुख

प्रकाशक
देशमुख आणि कंपनी पब्लिशर्स प्रा. लि.
४७३, सदाशिव पेठ पुणे ४११ ०३०.

मांडणी व अक्षरजुळणी
सदाशिव जंगम, पुणे

मुखपृष्ठ
विनायक गोखले

पहिली आवृत्ती : २०१४

मुद्रक
योगेश जंगम जंगम ऑफसेट प्रा. लि.
२५/१०, नांदेड फाटा
सिंहगड रोड, पुणे-४११०४१

किंमत : ₹ २००/-