पान:कमळाची पानं (Kamalachi pan).pdf/18

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.

देणेकरीण


पडदा उघडतो एका दिवाणखान्यावर, ही

खोली बरीच प्रशस्त. एकेवेळी तिची
अभिरुचीपूर्ण सजावट असावी. आता
कळाहीन. सोफासेटची कव्हरं जुनी,
विटलेली. सतरंजी मधूनमधून फाटलेली.
भिंतीचे पोपडे उडालेले. छताच्या कोपऱ्यात
कोळिष्टकं. खोलीला डावी-उजवीकडे दारं,
मागे एकच लांब खिडकी.

पडदा उघडताना दीनानाथ खोलीचं परीक्षण
केल्यासारखं इकडेतिकडे बघत हिंडतो आहे.
सोफ्यावर प्रेक्षकांकडे तोंड करून सीमा
बसलेली आहे. त्या दोघांच्या चेहऱ्यातलं
साम्य इतर तपशिलांतही दिसतं. कपडे
किमती, उत्तम अभिरुची दाखवणारे. तोंडावर
श्रीमंती राहाणीचं तेज. दोघंही मुळात देखणी
नसूनही दहाजणांत आकर्षक म्हणून उठून
दिसतील.

पद्माकर सोफ्याशी काटकोनात ठेवलेल्या,
उजवीकडील दारासमोर खुर्चीवर.
अंगानं किरकोळ. चुरगळलेला, पिवळट
झाक असलेला पायजमा व नेहरू सदरा
पेहेरलेला. सदा चिंताग्रस्त असल्यामुळंच

की काय, कपाळावर कायम कोरल्या गेलेल्या
कमळाची पानं । १८