पान:कमळाची पानं (Kamalachi pan).pdf/104

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.

 विश्वजित काही बोलला नाही.
 'हाच माझा अनुत्तरित प्रश्न आहे. मी त्यावेळी झोपेत नव्हते, भ्रमात नव्हते, पूर्ण शुद्धीत होते, आणि तू 'तू' आहेस ह्याची मला स्वच्छ जाणीव होती हे तुला माहीत असतं तर तू काय केलं असतंस?'
 त्यानं खाली घातलेली मान वर करून तिच्याकडं पाहिलं नाही. आता मृदू स्वरात तो म्हणाला, 'ते मला माहीत होतं, विभा.'


स्त्री नोव्हेंबर १९८१


कमळाची पानं । १०४