पान:उत्तररामचरित्र नाटक.pdf/96

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

अंकं ३: **。

  • A

Rন্তাক্ষ, एकाचभदअवघेकरुणारसाचे ॥ आनंदशेोकमुखमेोहहिभाससाचे ॥ f आवर्तम्बूद्वदtतरंग असे अनेक ॥ आलेविकारतरतेंजळसत्यएक ॥ ७३ ॥ राम०-हे विमानराज, इकडे यावें. (सवैउठतात.) ( तमगा सीतेला अििण वासंती रामाला झ० ) \ه Pलाक, ॥ अवनि' अमरसिंधूदेविआह्मांसमेना ॥ मूनिकुलपतिर्ताहीवापज्याचाप्रपना ॥ कपकुलगुरुपन्नीयूक्ततोहीवसिष्ठ | सततनूजममर्पमंगलेजीवरिष्ठ ॥ ५४ ॥ (मग सर्व निघून जातात.) छायानामकनुनायअकममाप्त ॥ एकाच करुण रमाच हे मारेभेद, fभवरा, बूटुबूढ़े. लाटा, "पृथ्वी, गंगा ” वाल्मीकि. SAASA SAAAAAMMS