पान:उत्तररामचरित्र नाटक.pdf/74

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

और्क ३५ ६५ मग उगीच कां शंकामनांत आणितेस? सीता-तर मग आपण नि: शंक पुढे जाऊँ (अर्स ह्यणून दोवी पुढे जातात. ) राम०-हे भगवती गोदावरी तुला नमस्कार असो. वासंती-रामरेवा, आनंदाची गोष्ट झाली. सीतादेवीचा पुत्र गजराज स्रीसहवर्तमान विजयी होऊन आला. राम०--हे पुत्रका, विजयी आणि दीर्घायूहो. सीता-काय आश्वर्यहैं एकून माझा लाडका वन्स इतक्या यो ग्यतेचा झालुाना? राम०-हे महादेवी-जानकी, तूं मेोठयादेवाची होस. पहा. १लोक. ज्यार्नेबाळपर्णीतृझ्याचजवळीयेऊनि'दंतांकुरें ॥ ओढावातवाँकर्णपल्लवभर्येदूरुनि*किंवाकरें ॥ तीहापुत्रतुझाभ्गजायुतबळीझालाकसागेपहा ॥ जेंकल्याणघडे वयांततरुणान्याजाहलापात्रहा ॥ २० ॥ सीता-ह्याला उदंड:आयुष्य असो. आणि ह्याला स्वन्त्रीशों वियोग कधीं नघडी. राम०-गे सखि वासंती, बायकोची बरदास्त कशीठेवावी ह्यावि षयीचे चातुर्य हा वन्स कसाशिकला आहे पहा! १लीक. * श्रांता** स्वकांतानिररदूनिसत्वरी ॥ करीकरानें#जलसेकतीवरी ॥ "३ताग्रार्ने ? कानो वरचा भूषण रुप पल्लव, 'गुँडाग्रार्ने,

  • दहासहप्त हृर्तीचे बळज्यास. Ilतरुणवयांत.
  • दृमलेली. ** स्वस्री. ffसीढेनें, #*शिडकाव.

R.