पान:उत्तररामचरित्र नाटक.pdf/42

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

अँक १. ३३ विचारकरुन ह्मणते.)पण जर माझ्यानें तसें करवेल तर. ( मेोठयार्ने ह्मणते. ) कोणआहे तिकडे! कोणी *परिचारक आहेकाय ? ( कोणी हाक देतनाही. ) हिंडया. असेकेठेतीप्राणनाथमाझा ॥ दाखवहेलवकरीरघूराजा ॥ ८२ ॥ कझागेलाटाकूनएकटीला || शीरअंकीठेवूननीजलीला ॥ ८३ ॥ कायकारणजाहलेंजावयाला ॥ कोणआलेहोत्यासन्यावयाला ॥ ८४ ॥ तुझ्यासंगेयेईनमीवनांत ॥ बोलिलाजेंतेंनाहिंकामनांत ॥ ८५ स्वमआतांतेसाचमजझाला ॥ प्राणनाथटाकूनमलागेला ॥ ८६ ॥ हाकमारितफीरर्तप्राणनाथा ॥ येईयेईंसन्वरीजगन्नाथा ॥ ८७ ॥ तेंचझालेकॉरवरंहाकपाळा ॥ कुटेपाहूंमीप्रियाजगप्ताळा ॥ ८८ ॥ असोआतांपाहीनन्यासजेव्हां ॥ न्याजवरमीहोईनरुष्टतेव्हां ॥ ८९ ॥ (पुन्हा हाकामारते.) कोणी परिजन तिकडे आहेकाय ( इतक्यांत दुर्मुखयेतो.) डुर्मुख-( झटकन पुढे होऊन ) हे देवीजानकी, कुमार लक्ष्मण 3 羈* सवक, *A