पान:उत्तररामचरित्र नाटक.pdf/37

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

Re उतररामुचरित्र नाटक. होऊन निधाली, गिध्या उक्यंत रवृवंक्षाषा अंकुर असा प्रवित्र गर्भ स्कुरण पावत आहे, क्यामेकैविक्र्यदुर्जनां ఛ च्या 'असमंजस भाषणाद्वरुनःआश्रण थीरांनी हें अयेग्य कर्म आरंभिलें. हैं नीट वाटत नाही. रामं०-शिवशिव, अरे लोकांस बुर्जन असें कां ह्मणतोस? श्लेोक. इक्ष्वाकुवंशांतजनातfभाळ ॥ बोलावयाकारणहँवझालें ॥ शुध्यर्थजैॉअड्डतकर्मकेलें ॥ तेंकोणमानीलखरेंदुिरेले ॥ ६६ ॥ यासार्टी तूं जा आणि लक्ष्मणाला याप्रमाणे सांग. दुर्मुख-हायरे देवा, हा देवी जानकी, आतां तुझी काय गती. होईल ? (असें बोलून निघूनजातो.) राम०-हय हाय, आज मी केवढा क्रूरकर्मा आणि घातकी झा लों हा. पहा. ༤་༨ প্ৰস্তান্ধ, lबाल्यापासुनिपीशिलीप्रियसखीदेऊनित्याव्याप्रिया ॥ अन्यालाजरिभिन्नदेहदिसतीजीएकचित्ता'ब्रिया |