पान:उत्तररामचरित्र नाटक.pdf/35

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

२६ उत्तररामचलििटक मृम*+ई उर्ग अंग्रैर्ऋै:{{#.नाही "लोकांच्याँबेलेण्र्योर्तभैजैवैकंज्ञैरीक्तिनिर्धीलेअ सली तर तीसांग. कॉर्क, तेिंचॅपरिमौर्जन केले पाहिजे. -(डोळ्यांसपार्णी अंधूंने)आज्ञा होते त्यापर्स सांग ती,ऐकार्वे, (कांनाजवळ तेंॉड नैऊनः) थायाप्रमाणे वर्त मान आहे. राम०-हायहाय. (असेंबोलून मूर्छपावतो.) दुर्मुख-महाराज, सांवध व्हा. औषेचारीलेकांच्या बीलण्यावर जाऊँनका. राम०-- सांवध होऊन ह्मणती. साक्या. वेिदहाँलांकसातरी#परसश्नीनिवासघडला ॥ होइलदूषणजनांतहामजधाकमानसैनड़ला ॥ ५० ॥ त्यादोषाच्यापरिहाराम्यांअद्भुतउपायकेले ॥ दुर्दैवार्नेमाझ्यासरितेविलपन्नतिनेले ॥ ५९ ॥ कीर्तदूषणजनांतसाच्यातेणेंविसृतूकेलें ॥ पिसाझेल्याश्वानाप्नेविषसैपुनरपिकसँउरेलें ॥ ६९ ॥ कायकरावेंनसुषेर्मजेलाक्षात्वांउमाग्रकांझै ॥ जैविग्वालविकारअसे महतिब्लस्वीनाहीं ॥ ६१ ॥ t विश्वारकरुन-करुणामुझेऊन झणती.9.