पान:उत्तररामचरित्र नाटक.pdf/34

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

अँक 1. ችና ( द्वारपालिका जाते. आणि दुर्मुख येतो.) दुर्मुख-( आपणार्शी बोलतो.) हायहाय, सीतादेवैविषयीचा अनिर्वाध्य जनापवाद महाराजांस कसा सांगूं? अथवा, मजर्मदभाग्याचे कामच हैं. नसांगून कायकरावैः सांगणे सीता-(झैोपेत चावळते. हे प्राणप्रिया. तूं कोठे आहेस? राम०-अहो मला दुः खशोक देणारी जीविरहव्यथा तीच चित्रदर्शनार्ने ह्या माझ्या प्रियसलीस झाली ह्यणून ही झॉर्पत असें बरळतेकाय? (प्रीतीनें सीतेच्या अांगावरुन हात फिरवून झणतो, ) . अाव्या. तीन्ही'अवस्थांमाजीसार्च ॥ झालैॉऔद्वैतसुखदुःखाचें ॥ एकरुपउभयतांचें ॥ जॅस्नेहार्शीअनुरुप ॥ ५५ ॥ जेन्दृदयाविश्रांतिस्थान ॥ जेथेप्रेमरसार्चेमान ॥ कर्धीहीहोईनान्यून ॥ tवयोभेदझालातरी ॥ ५५ ॥ मध्येआलिया?आवरण ॥ काळेकरुनन्याचेनिवारण ॥ होतांपहिल्यूपरीपूर्ण ॥ लेइसर्वजैराहिलें ॥ ५६ ॥ ऐशियासुमाणूसाती ॥ असावीसर्वदा।lभइराशी ॥ केोणतयाच्याअभद्राशी ॥ जनमानसीर्मितील ॥ ५७॥ डुर्मुख- ( जवळ जाऊन.) महाराजांचा जयअसो. राम०-आज नंवींनवार्ता कोणती ऐकेिली सांग. दुर्मुख-नगरांतीलबरेशांतीलं सर्वलेोक महाराजांची सृतिकर तात,र्क ह्या रामचंदानै.दशरथाशाचे विस्रंथपाढले.